I.Các bài tập ngực và bắp chân Ghế dốc lên thanh đòn Ghế dốc lên tạ đơn Ghế nằm Thanh đòn hoặc Tạ đơn Banh ngực ghế nằm Đánh cáp Phần bắp chuối Đứng nhún tạ Ngồi nhún tạ Bài 1. Khởi động tại chỗ – Xoay kỹ các khớp cổ tay cổ chân lưng […]

Read More