Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ gợi ý 6 cách dưới đây giúp bạn phòng tránh bệnh tim. Kiểm soát các yếu tố nguy cơ Tiểu đường, tăng huyết áp, cholesterol cao sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tim, vì vậy điều quan trọng là hãy kiểm soát các yếu tố […]

Read More